Doporučujeme: Jezdecké potřeby Pegas | Originální náhradní díly Ford | Vychytávky do bytu, domácnosti, kuchyně | Point S - Levné pneu | Výmoly - Stav silnic

Svět seniorů

  •  
  •  Mapa webu
 

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

 

Dávné civilizace si uvědomovaly velké nebezpečí nekonečného bloudění lidských duší v záhrobí. Z tohoto důvodu vznikaly knihy mrtvých, jejichž účelem měla být jakási základní orientace na druhém světě.

 

V přecházejícím článku jsme hovořili o tom, že světlem majáku, ukazujícím vždy správný směr, ať bychom se v jemnohmotném světě nacházeli kdekoliv je Stvořitel. Jeho Světlo však můžeme jasně vnímat jedině tehdy, když máme v sobě silnou lásku k Němu. Jedině tehdy, když jsme takovou lásku vědomě pěstovali a budovali už během svého pozemského života. Jedině tehdy, pokud jsme v souladu s prvním přikázáním, nestavěli nad Nejvyššího nic jiného. Žádné jiné hodnoty, kterým jsme se klaněli a které nám proto budou nevyhnutelně na druhém světě zastírat Světlo Páně. Tím se pak nutně snižuje naše schopnost správného směrování ke království nebeskému, jako konečnému cíli našeho putování stvořením.

 

Na druhém světě však číhá jedno velké nebezpečí také na ty, kteří v sobě mají lásku ke Stvořiteli. V čem spočívá?

 

Stvořitel je původem a východiskem všech nejvznešenějších a nejušlechtilejších ctností. Ctností jako spravedlnost, čestnost, ušlechtilost, a tak dále, a tak dále. Kdo tedy chce kráčet vzhůru k Hospodinu, do jeho říše, ten musí jít nutně cestou nabývání a rozvíjení ctností.

 

Ale pozor! Stvořitel je zároveň také věčnou, jedinou a živou Pravdou! A tato věčná Pravda, přebývající vysoko nad stvořením, byla do podstaty stvoření transformována ve formě zákonů. Zákonů, odrážejících dokonalost jediné Pravdy Boží.

 

Ke Stvořiteli, který je Pravdou se tedy lze přibližovat pouze tak, že se člověk usiluje o Pravdu. Že se prostě snaží poznávat věci takové, jaké jsou, protože právě jejich jsoucnost je odrazem jediné, velké a živé Pravdy Boží.

 

Tragédie mnohých věřících však spočívá v tom, že prostřednictvím věrouky vlastních náboženství přijali nejednou různé omyly, nekorespondující s Pravdou. Omyly, které jsou zkreslením Pravdy.

 

A tyto omyly si žel mnozí, upřímně věřící v Páně, odnášejí po své fyzické smrti na druhý svět pevně zakořeněné ve své duši. I když tedy jde o lidi dobré, kteří by mohli v jemnohmotné úrovni rychle postupovat ke království nebeskému, bude to mít pro ně nutně za následek, že v určitém bodě svého vzestupu musí zastat, protože narazí na nepřekonatelnou zeď. Na železnou mříž, a ta je nepustí dál! Budou sice jasně vnímat Světlo Lásky Nejvyššího, ale oni nebudou moci na cestě k němu učinit ani krok.

 

Tito lidé musí totiž pochopit, že onou mříží, onou nepřekonatelnou zdí je jejich vlastní, v duši pevně zakořeněn, nesprávný názor, nekorespondující s Pravdou. Nesprávný názor, hluboko vrytý do jejich duše, protože tak je to přece učili jejich duchovní učitelé, kazatelé, kněží a mistři.

 

Pokud však tento nesprávný názor, nekorespondující s Pravdou v sobě nepřekonají, pokud nenajdou odvahu zásadním způsobem přehodnotit to, čemu je na zemi učili různé duchovní autority, do té doby budou muset zůstat stát před vysokou zdí a železnou mříží vlastních nesprávných názorů, i kdyby to mělo trvat celá tisíciletí. I kdyby jich měl na tomto místě zastihnout rozklad hmotného světa, zahrnující hrubohmotnost, ale také jemnohmotnost.

 

Ale abychom stále nemluvili jen v obecné rovině, uveďme si konkrétní příklad. Vezměme si třeba taková opětovná vtělení lidské duše do pozemského, fyzického těla.

 

Tato skutečnost je obrovskou milostí, spočívající v tom, že lidské duši je dáno, aby se ze striktně stejnorodého prostředí jemnohmotnosti, kde tráví převážný čas svého bytí, mohla z času na čas zrodit do různorodého prostředí na zemi. Na druhém světě, čili v jemnohmotnosti, se totiž každá duše nachází v sobě a svým chybám přesně stejnorodé úrovni, kde neexistují žádné vzory, hodné následování. Kde existují jenom duše se stejnými chybami, jaké má ona sama. Jde tedy o úrovně, kde se sobě stejnorodí lidé zraňují navzájem prostřednictvím vlastních chyb tak dlouho, až jsou z toho zoufalí a nezatouží se vymanit z tohoto prostředí tím, že začnou intenzivně pracovat na vlastním polepšení. K takovému pochopení však může člověk v jemnohmotnosti, mezi stejnorodými, dospět až po staletích, nebo tisíciletích.

 

Je proto opravdu obrovskou milostí, jestliže se duše z jemnohmotného světa občas zrodí na zemi, kde naopak vládne různorodost, a kde proto nachází mnohé lidi od sebe lepší. Kde tedy tímto způsobem nachází vzory hodné následování, co pro člověka, pokud tuto příležitost využije, může znamenat obrovský duchovní posun, který by jinak, v přísně stejnorodém prostředí jemnohmotného světa musel trvat celá tisíciletí.

 

Lidské bytí totiž probíhá v převážné míře právě v jemnohmotnosti. Jemnohmotnost můžeme připodobnit k moři a lidskou duši k rybě, která v něm plave. Ryba občas vyskočí nad hladinu a pak opět spadne zpět do moře.

 

No a právě ono krátké objevení se ryby nad hladinou je občasným zrozením lidské duše z jemnohmotnosti do fyzického světa, aby zde, v inspirativně různorodém prostředí, následováním dobrých příkladů, pozitivních vzorů a podnětných duchovních nauk mohla učinit zásadní posun ve svém duchovním vývoji. Opětovná zrození na zem jsou tedy pro každou lidskou duši obrovskou milostí.

 

Křesťané však považují tyto skutečnosti za blud a své přesvědčení si po smrti odnášejí ve své duši do jemnohmotného světa.

 

Tento jejich omyl, nekorespondující s Pravdou našeho univerza jich však musí v jemnohmotném světě nevyhnutelně zadržet. V určitém bodě jejich duchovního vzestupu zůstanou proto stát na jednom místě, dokud ho vnitřně nepřekonají.

 

Zkusme se však zamyslet nad tím, že pokud bychom nyní šli do prostředí různých křesťanských církví a řekli jim o zákonitosti opětovného vtělení lidské duše do fyzického těla, z největší pravděpodobností by nás ani neposlouchali, protože jejich názor je jiný. A tohoto svého nesprávného názoru se budou pevně držet i přesto, že na zemi mají možnost jeho konfrontace s názorem správnějším.

 

Zvažme ale, co tito lidé udělají potom, v jemnohmotnosti, když se ocitnou před železnou mříží a nepřekonatelnou zdí mezi stejnorodými, kde budou všichni věřit přesně témuž a kde nebude ničeho, jako na zemi, co by jim dalo podnět ke změně jejich nesprávného názoru.

 

Kdy pak, a hlavně za jak dlouho poznají svůj omyl? Kolik jim asi bude trvat, dokud ho sami v sobě překonají bez vnějších podnětů?

 

Bude to trvat možná staletí a možná tisíciletí! A je možné, že tento omyl, v duši hluboce zakořeněn, nebudou schopni překonat vůbec, čímž však žel přicházejí o možnost povznést se včas z jemnohmotnosti do království nebeského. A proto budou muset být strhnutí do rozkladu hmotného světa, protože v něm natrvalo uvízli prostřednictvím svých nesprávných názorů.

 

Pro každého, kdo věří v Boha je proto životně důležité s největší vážností zkoumat všechny zásadní pravdy vlastního náboženství, které jsou mu předkládány. Nesmí tedy vše pouze slepě přijímat jen proto, že to tak říkají a učí různé duchovní autority. Musí být kritický a musí zvažovat. A to především svým citem! Právě ve svém citu má totiž pevnou oporu, která mu dá vytušit, co koresponduje a co nekoresponduje s Pravdou.

 

Za každé lehkomyslné, nebo slepě důvěřivé zkreslení zásadních duchovních tezí, které si odneseme vryté ve své duši na druhý svět totiž poneseme důsledky jenom my samotní. Neboť pokud je to vzdálené od Pravdy, bude to jenom nás samotných zadržovat v jemnohmotnosti, dokud to nepřekonáme a k Pravdě nedospějeme. Ale v jemnohmotnosti, bez jiných impulsů to může trvat i celá staletí.

 

Proto využijme drahocenný čas na zemi a staňme se lidmi hledajícími Pravdu. Neboť jedině v Pravdě spočívá svoboda duchovního vzestupu! Jedině poznání Pravdy nás vysvobodí! Jedině ono nás může osvobodit od všech hmotných vazeb nesprávných a falešných názorů, a umožní nám nakonec povznést se do říše Světla skutečné, věčné, jediné a pravé Pravdy Boží.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

 

Poznámka ke komerčním sdělením na tomto blogu:
Pomáhejte nám zde udržovat kvalitu blogů a komentářů na Světě seniorů. Nepište zde články a nevkládejte do diskuze příspěvky, jejichž primárním účelem je komerční sdělení. Budou automaticky mazány. V případě zájmu o reklamu na Světě seniorů nás kontaktujte.
Poznámka k diskuzi:
Diskuzní příspěvky jsou seřazeny chronologicky. Čím je příspěvek výše, tím je novější.

Komentáře

Obrázek uživatele Sidi

Sňatek

Svatební seznam stolujících štamgastů, spiťařů, schválen. Se stávající slavností, sousedi shromážděni. Seděli , škytali. Svaté stavení sdílelo sobotní slávu. Samec se samičkou scházeli schody. Sbormistr se sborem sehráli serenádu. Šaman sdělil sezdání, svazek spojen.

Sidi

Obrázek uživatele Sidi

 

 

Sidi

Obrázek uživatele Sidi

Povídka na S a Š

Špatné, špatné. Spisek sama spisuji? Strašná šichta, šlamastyka. Splatí se?

Šamstr šlapal se špacirkou silnicí, spřádal studie, sezval Sáru, šněrovali sálem,
sedli, stolovali špekbuřty, studovali sútru srdce, sčišťovali škodlivé smyšlenky.
Shodovali se se společným seznáváním široké škály severských ság. Shoda sesunula sarkazmus,Sára smířena se sňatkem.

Sidi

Obrázek uživatele Sidi

Pokračování povídky na š, s.

Slehla škodlivá strava, špinavé šaty - škoda! Švarný šaman, šil šosáckou soupravu, spodního šatstva.
- Správný šamstr, šarmantní šejdíř, šlendrián. Sliboval šarlatový šat. Sešil spodky se stříbrnou šerpou - strašná šichta! Šmakoval šláftrunk, šlukoval smrady - šlamastika!
Šilhal, špásoval se šťabajznami. Sličná Sára schovávala škapulíř, štupovala šněrovačkou.
Pokračujte.

Sidi

Obrázek uživatele Sidi

Pokračování povídky S,

Pokračování povídky S, Š:

 

Shlédnem Sion, sváču shltnem, spolu slopnem slivovice. Silně sjeté se sem stopem sjedem, sice s jedem - skotskou se slivovicí, + šumivým šampaňským smícháme. Škodíme sobě, šilháme. Špatná strava, škoda, schroupáme suchary -špatně, špatně, skočíme strouhou, strava šplouchá střevy, stříká! SOS!

damska-jizda-300x208
upload an image

 

Sidi

Obrázek uživatele Sidi

Martičko,

Povídka na Š mi moc nejde, zkusím na K.

Pan Kolohnát kráčí krásnou alejí, klábosí s panem Křemenem. Koukají kolem po krasavicích
v kamaších a v kozačkách se zalíbením. Katolický kněz Kolohnát koukal pouze kradmo,
kdežto konzultant v oblasti kontinuální komunikace, pan Křemen popoháněl kamaráda
k rychlejším krokům, chtěl dohonit ty krasavice. Kněz musel nadzdvihnout kutnu, aby stačil kamarádovým krokům.

Sidi

Obrázek uživatele Marta

JOJOJO

 JOJOJOJOJO. Tak to je.

To se nám to rýmuje.

Taky pěkně rrrrrrrrrrrryčíme,

na košťatech frrrrčíme. 

Sidi a co Ploučnice? Probublává? Pan Pepa Prchal prý pořád prochází proti proudu, prohlíží panny procházející po protisměru.

Sion sjedem spolu snadně Sidi. Shlédnem Sion, sváču shltnem, spolu slopnem slivovice. Silně sjeté se sem stopem .....ssssssssssssssssssssss   došla pára i inssssspirace.

Příště k -s- bude povoleno ještě -š- . To se bude snadně psát. Šel slon světem. Světlo svítilo šerem. Sličná slečna Světlana šeptala Slavomírovi spoustu slibů. Slibovala syté svačiny,  skvělé sdílení společného soužití a šeptala a šeptala. Slavomír sinal. Snad sliby švitorky  Světlany stresovaly Slavomíra? Spolknul slinu, šroubovitě se sesul, stižen sedmilhářstvím Světlany. 

 

 

Obrázek uživatele Sidi

Jen s Martičkou vyděláme

Jen s Martičkou vyděláme na netu milion,
do Švýcarska pojedeme mrknout se na Sion.
Holčiny, co psávaly sem, budou jenom čumět,
kdyby se trochu tužily, musely by uspět!

image

Sidi

Obrázek uživatele Sidi

RRRR

Na koštěti čarrrodějník letí hned ke hrrrobu, hrrrobník musel vykopati čarrroděje rrrobu. halloween-kostra-carodejnice-160-cm

 

Sidi

Obrázek uživatele Marta

Ponurá romance je docela dlouhá

 

Ponurrá rromance.

 

Na krrchově vrrba starrá, ztrrouchnivělá

trrudně trrčí do chmurrného krraje.

Severrák jí s mrrakem čerrným,

hrromem v hrradu hrrana hrraje. 

Ke krrchovu hrrobník starrý vrrávorrá.

Na vrrbě óóó hrrůza,

trré havrranů krrákorrá.

Krrákorrání nitrro drrásá,

přříšerrná to věrru krrása!!!

Rrozkacen se hrrobník k hrrobu

krrade krrokem intrrikána...

prrudce rrýčem vzhůrru mrrští...

mrrtev havrran, hrrozná rrána.

Přříšerrně vrrah rrozchechtá se:

Varri krrvavé ty drrama!!!

Se starrou tě mrrško zítrra,

rrádi svrrznem s brramborrama.

 

To je co? A zkuste si to zaráčkovat. Při správném přednesu, jako měl můj strýc na divadelním podiu (v jednom ochotnickém pražském spolku), lidé v obecenstvu učurávali smíchem.

 

 

Obrázek uživatele Marta

pro Sidi

 Teda Sidi, Ty ale umíš tvořit. My jsme na obou obrázcích ale opravdu supr holky.

Ať jsou plavky, či "taláry"

my umíme čáry, máry.

Uděláme kuk

a hned je tu švarný kluk.

Jdem dělat spartakiádu

uvidíte tu rošádu.

Naše tílka svěží

budou fotit z věží.

Z nadhledu i podhledu.

My pak střihnem besedu.

A kdeže, když fotili nás z věže

a my vypadáme stále tak svěže?

No v radiu přece!

Každá z nás jim vece

jak je nutné sportovati,

tělo stáří nevydati.

My se neumíme nudit

a

všechny kolem budem prudit:

pojďte s námi lenoši

ať jste holky nebo hoši.

                              

 

 

Obrázek uživatele Sidi

Pro Martičku

Ta Ponurá romance je fajn - dobrý nápad,pro naše básničky.

Smilan si asi za ty své spamy vydělává! Holky, pojďte spamovat, jak jinak přijdeme k penězům?

 

 

image

 

Sidi

Obrázek uživatele Sidi

Pro Martičku

Když myslíš, Marti, tam sem ještě někdy zavítám. Ale byla jsem přesvědčena, že už sem nepáchnu. Jenže teď, když vidím, že se děvčata vrací, zaváhala jsem.

 

Byla jsem teď 3 dny bez internetu. Něhaký haker - mimo naši republiku se naboural do naší sitě a přes 1000 lidí bylo off. Na internetu jsou ale lidi, kteří, když jim není dobře, dovolávají se lékařské péče přes internet, těm bylo asi  ouvej. Nefungují mi tu obrázky ze zdejšího zdroje. Musím si nahrát obrázky ze svého PC, nebo z netu a pak je sem vložit.

 

 

 

 

 

CVI_EN_SS_prava_Maru

 

Sidi

Obrázek uživatele Marta

Sidi

 Sidi -  klííííd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ono se to rozjede, neboj.

Obrázek uživatele Marta

Pro Sidi

Víš Sidi, on si Smilan ani neuvědomuje, jak si vlastně sám škodí tím, že celé svoje články, které má ještě na jiném webu, vkládá sem. Takové dlouhé články opravdu nikdo nečte. Má sem dát výtah a odkaz na svůj jiný web. Taky si neuvědomuje, že je vtěrný a na web seniorů se opravdu nehodí jeho články. Je to vlastně asi hloupý člověk, když se sem tak vtírá. Vykazuje vlastnosti psychicky vychýleného člověka. Kdyby psal jinam, tak bych možná některý jeho článek se zájmem přečetla. Ale víš co, ber to pozitivně. Udržuje při životě náš web, tak co.

  Básnička na eR  - Ponurá romance

kRákorání nitRo dRásá, 

pŘíšeRná  bRRR věRu kRása

........... znám Ponurou romanci celou a ta když se správně zaráčkuje, tak je docela veselá i když ponurá.

Obrázek uživatele Sidi

Co je, co je, dámy?

 Nechce se vám psát?  Proč jste se tedy vrátily? Nebo jste znechuceny  přístupem adminů?

Sidi

Obrázek uživatele Sidi

Žvanil

 Smilane, jak dlouho tě bude bavit žvanění? Vždyť to ani nikdo nečte.

Sidi

Dnes je:
Pátek 24. 11. 2023

Svátek má:
Emílie

Blahopřejeme!

Vychytávky

Poslední komentáře v diskuzích

Jak zhubnout?

 Doporučuji KetoDiet, jako prvně to měla žena a když jsem viděl, jak rychle zhubla, tak jsem si ...

Jak zhubnout?

 Zdravím, rád bych oživil diskuzi a zeptal se jaké máte zkušenosti s dietami resp. přesně s pro ...

Překvapení pro ženu

Opravdu? Tak to jsem rád, dost jste mi pomohli, díky. Mrknu na to! :-) ...

Překvapení pro ženu

Ta Florea se teď nějak rozmohla, už jsem o tom v práci mockrát slyšel, když to ženský řešily. :-D Né ...

Překvapení pro ženu

Divej, drahé to určitě oproti konkurenci není když by jsi to porovnával a spolehlivý jsou určitě, ne ...

Poslední komentáře v blozích

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

Svatební seznam stolujících štamgastů, spiťařů, schválen. Se stávající slavností, sousedi shromážděn ...

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

  ...

Poznávejme nebezpečí druhého světa 3

Špatné, špatné. Spisek sama spisuji? Strašná šichta, šlamastyka. Splatí se? Šamstr šlapal se špac ...

Kdo je právě online

Momentálně je online 0 users a 0 hostů.

Partneři
Světa
seniorů

Oficiální partner Světa seniorů: PlusDesign.cz Oficiální partner Světa seniorů: Point S - Evropská síť profesionálních pneuservisů

Souhrnné RSS: Aktuální články | Nové zprávy | O čem diskutujeme | O čem píšeme?

| | Mapa webu

© 2007 PLUS DESIGN & MARKETING s. r. o. | O provozovateli | Reklama na našem webu | Partneři | Nápověda | Používáme náhledy Thumbshots

Plus-Design